ИТ анализ и бизнес стратегии | Документи за кандидатстване

logo vuzf

home

За програмата    Учебен план     Лектори    Партньори    Прием    Такси    Стажове    Реализация    Новини     За нас     Контакти

Докумнети

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША В ПРОГРАМАТА > ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ

 
home_small_pics_300x200_usloviq_za_priem home_small_pics_300x200_dokumenti home_small_pics_300x200_klasirane home_small_pics_300x200_zapisvane

Документи

Кандидат-студентите, български граждани, подават следните документи:

1. Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

 да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване

 да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;

 да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. Копие и оригинала на дипломата за средно образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

3. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи и такса за явяване на конкурсен изпит;

4. Документ от МОН за признаване на завършеното средно образование в чуждестранно училище (за кандидатите, завършили средното си образование в чужбина).

Кандидат-студентите, които не са завършили средното си образование към момента на подаване на документите, представят оригинала и копието на дипломата за средно образование при записването им за студенти във висшето училище.

Кандидат-студентите, чуждестранни граждани, подават следните документи:

1. Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

 да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване

 да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;

 да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките (за кандидатстващите за пълен срок на обучение)

3. Документ от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

4. Академична справка (за кандидатстващите за частичен срок на обучение);

5. Медицинско свидетелство, издадено един месец преди датата на подаване на документите и заверено от съответните органи в страната на кандидата;

6. Копие от документите за гражданство (за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско);

7. Документ, удостоверяващ степента на владеене на български език (за програмите на български език);

8. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

9. Четири броя актуални снимки с размер 3,5/4,5 см.

Важно

Документите по т. от 2 до 5 трябва да са преведени на български /или английски/ и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България със страната, в която са издадени. Ако страната, от която идва кандидата е подписала Хагската конвенция за правна взаимопомощ признаваща истинноста на документите, чрез т. нар. „Апостил” / държавите – страни по конвенцията може да проверите на адрес: www.hcch.net /, документа се счита за валиден.

Ако държавата, от която идва кандидат - студента не е страна по горепосочената конвенция тогава документите по т. от 2 до 5 трябва да са преведени на български /или английски/ и заверени в Министерство на външните работи на съответната страна. Впоследствие документите се внасят в посолство на Р България за заверка и легализация. Ако в страната няма дипломатическо представителство на Р България, тогава документите се изпращат директно във ВУЗФ след заверката в Министерство на външните работи на съответната страна.

Документите трябва да са предоставени не по късно от 01.10 в съответната година на кандидатстване.

Документите за кандидатстване се подават в дирекция „Учебна дейност”.

Не се допускат промени и допълнения в подадените документи.
Подадените документи не се връщат на кандидат- студентите.

 

1. Формуляр на кандидат-студента

2. Плик-молба

   
 

 

     

 

Начало  |  За програмата  |  Учебен план  |  Лектори  |  Партньори  |  Прием  |  Такси  |  Стажове  |  Реализация  |  Новини  |  За нас  |  Контакти

it@vuzf.bg

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.