ИТ анализ и бизнес стратегии | Класиране

logo vuzf

home

За програмата    Учебен план     Лектори    Партньори    Прием    Такси    Стажове    Реализация    Новини     За нас     Контакти

Класиране

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША В ПРОГРАМАТА > ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ

 
home_small_pics_300x200_usloviq_za_priem home_small_pics_300x200_dokumenti home_small_pics_300x200_klasirane home_small_pics_300x200_zapisvane

Класиране

Класирането и приемът в бакалавърската програма "IT анализ и бизнес стратегии" се извършва по равностойни по тежест оценки от:

 Конкурсен изпит под формата на есе – провежда се чрез самостоятелна работа на кандидат-студента

 Дърважни зрелостни изпити (матура) – признават се изпити по български език и литература, математика, история и цивилизация, геогграфия и икономика, положени в специализирани средни училища по икономика, математика и чужди езици, като при класирането се взема най-високата оценка.

 Конкурсен изпит, издържан в друго висше училище в страната през годината на кандидатстване във ВУЗФ.

 Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.

 Средноаритметичната оценка от държавните изпити за придобиване на степен за професионална квалификация – теория и практика на учениците, завършили икономически гимназии.

Конкурсния изпит във ВУЗФ под формата на конкурсно есе

Конкурсен изпит в друго специализирано висше училище или университет в страната през годината на кандидатстване във ВУЗФ.

Кандидат-студентите, които са получили оценка „отличен (6)” на национални олимпиади или са носители на златни, сребърни или бронзови медали от международни олимпиади в годината на кандидатстване във ВУЗФ, се приемат за студенти по документи, ако предметът на олимпиадата съвпада с някои от разделите на теста. Те удостоверяват получените отличия на олимпиадите със съответен документ, издаден от МОН.

Кандидат-студентите, които притежават образователно-квалификационна степен „специалист”, „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър” или се обучават за придобиване на последните две степени в други висши училища, се приемат за студенти във ВУЗФ по документи и извън ежегодно утвърждавания брой на студентите. Те представят заедно с документите за кандидатстване и диплома за притежаваната образователно-квалификационна степен или академична справка.

Приетите студенти се записват в съответния курс съобразно признатите изпити по установения с Правилника за учебната дейност на ВУЗФ ред. Те заплащат семестриалната такса за обучение за учебната година, в която са приети във висшето училище, независимо от курса на записването им.

   
 

 

     

 

Начало  |  За програмата  |  Учебен план  |  Лектори  |  Партньори  |  Прием  |  Такси  |  Стажове  |  Реализация  |  Новини  |  За нас  |  Контакти

it@vuzf.bg

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.