ИТ анализ и бизнес стратегии | Учебен план

logo vuzf

home

За програмата    Учебен план     Лектори    Партньори    Прием    Такси    Стажове    Реализация    Новини     За нас     Контакти

Учебен план

Какво ще изучавам в програмата

Бакалавърска програма „ИТ анализ и бизнес стратегии“ балансирано съчетава изграждането на знания и компетенции както в областта на икономиката и бизнес информатиката, така и в информационните технологии. Тя е първата бакалавърска програма, в която е предвидено обучение и по така наречените „меки умения“ (soft skills), специфични професионални умения все по-търсени и ценени в корпоративния свят.

учебен плана - схема

По време на обучението си студентите:

 Придобиват теоретични знания, ключови за професионална реализация в областта на бизнес анализа, управлението на проекти, бизнес стратегия и планиране на информационните системи, управление на промяната и др.

 Развиват комбинация от технически, бизнес и аналитични умения, много търсени в ИТ сектора

 Като част от това обучение, студентите се запознават с широк спектър от бизнес модели, методи и инструменти за моделиране на бизнес процеси

 Придобиват знания в различни бизнес процеси и свързаните с тях дейности

 Усвояват знания и умения за анализ и оценка на бизнес процеси и предлагат адекватно ИТ решение за тяхното оптимизиране.

 Могат да планират и прилагат ИТ стратегии за постигане на конкурентни предимства

Учебен план

Предстои официално обявяване на изучаваните дисциплини и разписание на занятията.

   
 

 

     

 

Начало  |  За програмата  |  Учебен план  |  Лектори  |  Партньори  |  Прием  |  Такси  |  Стажове  |  Реализация  |  Новини  |  За нас  |  Контакти

it@vuzf.bg

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.