ИТ анализ и бизнес стратегии | Условия за прием

logo vuzf

home

За програмата    Учебен план     Лектори    Партньори    Прием    Такси    Стажове    Реализация    Новини     За нас     Контакти

Условия за прием

 

КАК ДА СЕ ЗАПИША В ПРОГРАМАТА > ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ

 
home_small_pics_300x200_usloviq_za_priem home_small_pics_300x200_dokumenti home_small_pics_300x200_klasirane home_small_pics_300x200_zapisvane

Условия за прием

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за студенти в бакалавърска степен български и чуждестранни граждани, в т. ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, завършили средно или висше образование.

Приемът е организиран по специалности и форми на обучение. Извършва се на конкурсен принцип въз основа на класиране по една от следните равностойни по тежест оценки:

 Конкурсен изпит под формата на есе – провежда се чрез самостоятелна работа на кандидат-студента

 Дърважни зрелостни изпити (матура) – признават се изпити по български език и литература, математика, история и цивилизация, геогграфия и икономика, положени в специализирани средни училища по икономика, математика и чужди езици, като при класирането се взема най-високата оценка.

 Конкурсен изпит, издържан в друго висше училище в страната през годината на кандидатстване във ВУЗФ.

 Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.

 Средноаритметичната оценка от държавните изпити за придобиване на степен за професионална квалификация – теория и практика на учениците, завършили икономически гимназии.

Приемът на кандидати със завършено висше образование, както и на чуждестранниграждани, е по документи, в рамките на утвърдения прием на студенти във ВУЗФ.

   
 

 

     

 

Начало  |  За програмата  |  Учебен план  |  Лектори  |  Партньори  |  Прием  |  Такси  |  Стажове  |  Реализация  |  Новини  |  За нас  |  Контакти

it@vuzf.bg

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.